ShowEscalation

Zobrazí zadané eskalace
declare function ShowEscalation dll "ActualDocument" (): boolean
ShowEscalation()
ShowEscalation()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Hodnota není využívaná, vrací vždy false

Popis

Zobrazí dialog, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny dostupné eskalace. Ty je možné filtrovat, zakládat nové a upravovat nebo mazat stávající. Je také možné eskalaci v dialogu vykonat. Stejný dialog je možné zobrazit spuštěním aplikace:
MScheduler.exe -se

Ukázky volání

  • ShowEscalation()

Viz také