ShowTaskTreeEx

Zobrazí okno pro zpracování úkolu (rozšíření)
declare function ShowTaskTreeEx dll "ActualDocument" (string, string, pointer): string
wkf.jakDal := ShowTaskTreeEx("MTB_0000123", "HideFinishTask", actualdocument)
ShowTaskTreeEx(DocKey, Params, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

Viz ShowTaskTree .

Params

Typ: string

Parametry upravující chování funkce. "HideFinishTask" - skryje tlačítko pro zpracování úkolu. Zadání prázdného řetězce odpovídá chování funkce.

ActDoc

Typ: pointer

Viz ShowTaskTree .

Návratová hodnota

Typ: string

Viz ShowTaskTree .

Popis

Rozšířěná verze funkce ShowTaskTree .

Ukázky volání

  • wkf.jakDal := ShowTaskTreeEx("MTB_0000123", "HideFinishTask", actualdocument)

Viz také