ShowTaskTree

Zobrazí okno pro zpracování úkolu
declare function ShowTaskTree dll "ActualDocument" (string, pointer): string
wkf.jakDal := ShowTaskTree("MTB_0000123", actualdocument)
ShowTaskTree(DocKey, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, obsahující (kořenový) úkol. Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen dokument s instancí workflow úkol.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací textovou informaci s dalším postupem ve workflow. Pro získání informací o případné chybě použijte funkce GetLastErrorCode a GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce zobrazuje kontrolní okno pro workflow "Zpracování úkolu".

Ukázky volání

  • wkf.jakDal := ShowTaskTree("MTB_0000123", actualdocument)