StringListSetDuplicates

Nastavuje možnosti opakování položek
declare function StringListSetDuplicates dll "ActualDocument" (integer, integer): boolean
Success := StringListSetDuplicates(SList, Duplicates)
StringListSetDuplicates(StringList, Duplicates)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Duplicates

Typ: integer

Možnosti opakování hodnot.

Hodnota Reakce při vložení
0 Ignorovat
1 Povolit
2 Vyvolat chybu

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se podařilo nastavit, jak seznam řetězců zachází s opakujícími se položkami.

Popis

Nastavuje, zda může být jedna hodnota v seznamu řetězců vícekrát či nikoli.

Ukázky volání

  • Success := StringListSetDuplicates(SList, Duplicates)