StringList

Práce se seznamem řetězců

Popis

Funkce pro práci se seznamem řetězců.

Nejedná se o seznam řetězců používaný v jazyku skriptů.

Funkce

StringListAdd Přidá novou položku do seznamu řetězců
StringListAddObject Přidá novou položku do seznamu řetězců
StringListClear Vymaže všechny položky ze seznamu řetězců
StringListCreate Vytvoří prázdný seznam řetězců
StringListDelete Odstraní položku ze seznamu řetězců
StringListFree Vymaže všechny položky seznamu řetězců
StringListFreeObject Uvolní objekt vázaný na položku v seznamu řetězců
StringListFreeObjects Uvolní všechny objekty vázané na položky v seznamu řetězců
StringListGetCount Vrací počet položek v seznamu řetězců
StringListGetItem Vrací položku ze seznamu řetězců
StringListGetObject Vrací objekt ze seznamu řetězců
StringListGetText Vrací text s položkami ze seznamu řetězců
StringListGetValue Vrací hodnotu klíče ze seznamu řetězců
StringListIndexOf Vrací index položky ze seznamu řetězců
StringListInsert Vloží novou položku do seznamu řetězců
StringListSetCapacity Nastavuje velikost seznamu řetězců
StringListSetDelimitedText Vloží text do seznamu řetězců
StringListSetDuplicates Nastavuje možnosti opakování položek
StringListSetItem Nastaví položce v seznamu řetězců hodnotu
StringListSetSorted Nastavuje řazení položek v seznamu řetězců
StringListSetText Vloží text do seznamu řetězců
StringListSetValue Nastaví klíči novou hodnotu