StringListCreate

Vytvoří prázdný seznam řetězců
declare function StringListCreate dll "ActualDocument" (): integer
SList := StringListCreate()
StringListCreate()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor vytvořeného seznamu řetězců. Dojde-li k chybě je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový seznam řetězců a vrací jeho identifikátor. Po použití se seznam řetězců uvolňuje funkcí StringListFree .

Ukázky volání

  • Vytvoření prázdného seznamu řetězců.
    SList := StringListCreate()