TB_CreateOLEObject

Vytvoří OLE objekt
declare function TB_CreateOLEObject dll "dynOLEEng" (string): integer
Application := TB_CreateOLEObject("AbraOLE.Application")
TB_CreateOLEObject(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Jméno OLE objektu z registrů

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořeného OLE objektu, nebo -1 v případě chyby

Popis

Funkce vytvoří OLE objekt dle zadaného jména a uloží jej do paměti. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Vytvořený objekt lze pak uvolnit voláním TB_FreeOLEObject

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci třídy Application systému ABRA
    Application := TB_CreateOLEObject("AbraOLE.Application")