TB_Load64

Inicializuje knihovnu
declare procedure TB_Load64 dll "dynOLEEng64" ()
TB_Load64()
TB_Load64()

Popis

Procedura zapříčiní inicializaci knihovny dynOleEng64 bez jakékoliv další akce.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_Load
TB_Load64

POZNÁMKA: Pravděpodobně není nutné této explicitní inicializace. Knihovna bude inicializována při jejím libovolném prvním volání.

Ukázky volání

  • TB_Load64()