TextFromDocCont

Načte z libovolného procesu text zapsaný v protokolu
declare function TextFromDocCont dll "ActualDocument" (string, var string, string, string, string, string, pointer): boolean
TextFromDocCont(1, count, Stext, Sdate, Stime, Soperator, actualdocument)
TextFromDocCont(Index, Count, Text, Date, Time, Operator, AD)

Parametry

Index

Typ: string

Index textu, který požadujete načíst.

Count

Typ: string

Zde bude vrácen počet textů v procesu.

Text

Typ: string

Text.

Date

Typ: string

Datum vytvoření textu.

Time

Typ: string

Čas vytvoření textu.

Operator

Typ: string

Uživatel, který text vytvořil.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text úspěšně načten.

Popis

Místo této zastaralé funkce použijte GetTextFromCase . Proces musí být otevřen funkcí OpenDocCont a následně zavřen funkcí CloseDocCont .

Ukázky volání

  • TextFromDocCont(1, count, Stext, Sdate, Stime, Soperator, actualdocument)