WordMergeDocuments

Sloučí 2 dokumenty do jednoho
declare function WordMergeDocuments dll "ActualDocument" (string,  string,  string): Boolean
bMerged := WordMergeDocuments("d:\Temp\TestHelpy\Help.docx", "d:\Temp\TestHelpy\Help2.docx", "d:\Temp\TestHelpy\HelpM.docx")
WordMergeDocuments(Document1, Document2, MergedDocument)

Parametry

Document1

Typ: string

Dokument pro sloučení, do sloučeného dokumentu bude vložen před Document2 .

Document2

Typ: string

Druhý dokument pro sloučení.

MergedDocument

Typ: string

Do tohoto dokumentu bude uložen výsledný sloučený dokument.

Návratová hodnota

Typ: Boolean

Vrací, zda sloučení proběhlo bez problémů.

Popis

Objekt Wordu musí být otevřen procedurou WordAppOpen a nakonec zavřen pomocí WordAppClose . POZOR: Pokud byl před slučováním již Word otevřen např. procedurou WordAppOpen , neotvírejte jej znovu - vynechte WordAppOpen a WordAppClose . Sloučený dokument je uložen do souboru MergedDocument .

Ukázky volání

  • bMerged := WordMergeDocuments("d:\Temp\TestHelpy\Help.docx", "d:\Temp\TestHelpy\Help2.docx", "d:\Temp\TestHelpy\HelpM.docx")