WordReplaceInTextFrame

V textovém poli nahradí zadaný text za jiný
declare procedure WordReplaceInTextFrame dll "ActualDocument" (integer, string, string, var boolean)
WordReplaceInTextFrame(5, "osloveni", "pan", Replace)
WordReplaceInTextFrame(TextFrameIdx, OldText, NewText, Replace)

Parametry

TextFrameIdx

Typ: integer

Index pole.

OldText

Typ: string

Starý text.

NewText

Typ: string

Nový text.

Replace

Typ: boolean

Nastaven na true pokud byla hodnota úspěšně nahrazena.

Popis

Budou nahrazeny všechny výskyty slova. Dokument musí být otevřen procedurou WordOpen . Záleží na velikosti písmen klíčového slova - podle této velikosti bude nastavena velikost písmen řetězcce, kterým nahrazujeme (viz příklady). Index pole je možné zjistit pomocí funkce WordReplaceTextFrameKeyToIdx .

Ukázky volání

  • Bude nahrazeno za "pan"
    WordReplaceInTextFrame(5, "osloveni", "pan", Replace)
  • Bude nahrazeno za "PAN"
    WordReplaceInTextFrame(5, "OSLOVENI", "pan", Replace)
  • Bude nahrazeno za "Pan"
    WordReplaceInTextFrame(5, "Osloveni", "pan", Replace)