WordReplaceTextFrameKeyToIdx

V souboru nahradí ve všech textových polích zadaný text za index textového pole
declare procedure WordReplaceTextFrameKeyToIdx dll "ActualDocument" (string)
WordReplaceTextFrameKeyToIdx("Index")
WordReplaceTextFrameKeyToIdx(Key)

Parametry

Key

Typ: string

Index pole.

Popis

Procedura slouží pro zjištění indexů textových polí, které jsou zadávány jako parametr do procedury WordReplaceInTextFrame . Dokument musí být otevřen procedurou WordOpen . Do textových polí, jejichž index potřebujeme zjistit, vložíme v dokumentu klíčové slovo. Toto slovo bude po proběhnutí procedury a uložení pomocí procedury WordClose nahrazeno indexem textového pole.

Ukázky volání

  • WordReplaceTextFrameKeyToIdx("Index")