ADs_GetAsString

Vrací hodnotu atributu
declare function ADs_GetAsString dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
DefaultNamingContext := ADs_GetAsString(ADs, "defaultNamingContext", ReturnCode)
ADs_GetAsString(ADs, Name, ReturnCode)

Parametry

ADs

Typ: integer

Objekt (identifikátor) TADs

Name

Typ: string

Název atributu

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód funkce. Hodnota 1 znamená úspěch. Dojde-li k chybě, pak je vrácena hodnota 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota atributu jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu atributu objektu TADs jako řetězec.

Ukázky volání

  • DefaultNamingContext := ADs_GetAsString(ADs, "defaultNamingContext", ReturnCode)

Příklady použití