ActiveDirectoryObject_Create

Vytvoří objekt Active Directory
declare function ActiveDirectoryObject_Create dll "ActualDocument" (string, string, string, string): integer
ADs := ActiveDirectoryObject_Create("TADs", "LDAP://server/RootDSE", "user", "pass")
ActiveDirectoryObject_Create(ClassName, NamePath, UserName, Password)

Parametry

ClassName

Typ: string

Název třídy pro vytvoření

Název třídy Popis
TADs Základní objekt Active Directory (viz rutiny začínající ADs_ )
TDirectorySearch Vyhledávání v Active Directory (viz rutiny začínající DirectorySearch_ )

NamePath

Typ: string

URL objektu.

UserName

Typ: string

Přihlašovací jméno k Active Directory.

Password

Typ: string

Heslo k Active Directory.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor vytvořeného objektu. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vytvoří specifikovaný objekt Active Directory a vrací jeho identifikátor.

Ukázky volání

  • ADs := ActiveDirectoryObject_Create("TADs", "LDAP://server/RootDSE", "user", "pass")