ActiveDirectoryObject_Free

Uvolní objekt Active Directory
declare function ActiveDirectoryObject_Free dll "ActualDocument" (integer): integer
ActiveDirectoryObject_Free(ADs)
ActiveDirectoryObject_Free(Obj)

Parametry

Obj

Typ: integer

Objekt (identifikátor) k uvolnění.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li objekt řádně uvolněn. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní objekt Active Directory vytvořený funkcí ActiveDirectoryObject_Create .

Ukázky volání

  • ActiveDirectoryObject_Free(ADs)