AddAspect

Přidává aspekt k archivovanému dokumentu
declare procedure AddAspect dll "ActualDocument" (string, string, string)
AddAspect("Typ", "Faktura", "string")
AddAspect(AspectName, AspectValue, AspectType)

Parametry

AspectName

Typ: string

Jméno aspektu.

AspectValue

Typ: string

Hodnota aspektu.

AspectType

Typ: string

Typ aspektu. Může nabývat hodnot string , date , integer , boolean . POZOR! Hodnoty aspektů typu date musí být zadány ve formátu dd.mm.yyyy hh:nn:ss' . K tomu lze využít např. funkci DateToStrFormat .

Popis

Procedura slouží pro vložení jednoho aspektu s hodnotou do XML souboru, který se využívá pro archivaci dokumentu. Před vložením prvního aspektu je vhodné zavolat proceduru ClearAspects . Archivace se po vložení všech aspektů provede pomocí procedury DocumentArchiveToDMS .

Ukázky volání

  • AddAspect("Typ", "Faktura", "string")

Příklady použití