DocumentArchiveToDMS

Archivuje soubor(y) do DMS
declare function DocumentArchiveToDMS dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
DocumentArchiveToDMS("c:\Faktura.pdf", "", "", actualdocument)
DocumentArchiveToDMS(FileName, NameInDMS, Params, AD)

Parametry

FileName

Typ: string

Cesta k souboru. Pro archivaci více souborů oddělte cesty středníkem (znak ; ).

NameInDMS

Typ: string

Jméno dokumentu v DMS. Pokud je zadáno "" , je dokument archivován s původním jménem (bez přípony).

Params

Typ: string

Nepoužívá se. Zadejte prázdný řetězec ( "" ).

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací název archivovaného dokumentu.

Popis

Slouží pro archivaci dokumentů uložených na disku. Před archivací je nutné naplnit požadované aspekty dokumentu pomocí procedury AddAspect .

Ukázky volání

  • DocumentArchiveToDMS("c:\Faktura.pdf", "", "", actualdocument)
  • Archivace více (dvou) souborů
    DocumentArchiveToDMS("c:\Dokument1.pdf;c:\Dokument2.pdf", "", "", actualdocument)

Příklady použití