ClearAspects

Smaže aspekty archivovaného dokumentu
declare procedure ClearAspects dll "ActualDocument" ()
ClearAspects()
ClearAspects()

Popis

Procedura slouží pro smazání všech aspektů z XML souboru, který se využívá pro archivaci dokumentu. Obvykle se volá před prvním voláním procedury AddAspect . Archivace se po vložení všech aspektů provede pomocí procedury DocumentArchiveToDMS .

Ukázky volání

  • ClearAspects()

Příklady použití