AddDocumentFromHDDfolder

Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
declare function AddDocumentFromHDDfolder dll "ActualDocument"(string, string, pointer): boolean
AddDocumentFromHDDfolder("C:\temp", FileName, actualdocument)
AddDocumentFromHDDfolder(Folder, NameOut, AD)

Parametry

Folder

Typ: string

Název složky.

NameOut

Typ: string

Jméno přílohy, kterou uživatel vybral.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla příloha úspěšně přiložena.

Popis

Zobrazí okno s pohledem na disk a nechá uživatele vybrat přílohu, která bude přiložena k procesu.

Ukázky volání

  • AddDocumentFromHDDfolder("C:\temp", FileName, actualdocument)