AddDocumentFromHDDfolderExt

Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
declare function AddDocumentFromHDDfolderExt dll "ActualDocument"(string, string, string, string, pointer): boolean
AddDocumentFromHDDfolderExt("C:\temp", FileName, fileID, "", actualdocument)
AddDocumentFromHDDfolderExt(Folder, NameOut, IDout, Params, AD)

Parametry

Folder

Typ: string

Název složky.

NameOut

Typ: string

Jméno přílohy, kterou uživatel vybral.

IDout

Typ: string

ID přílohy.

Params

Typ: string

Jestliže obsahuje klíčové slovo _newdocument_ , bude vložena nová příloha.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla příloha úspěšně přiložena.

Popis

Zobrazí okno s pohledem na disk a nechá uživatel vybrat přílohu, která bude přiložena k procesu.

Ukázky volání

  • AddDocumentFromHDDfolderExt("C:\temp", FileName, fileID, "", actualdocument)