AddHtmlText

Procedura přidává do procesu HTML text
declare procedure AddHtmlText dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
AddHtmlText(WkfKey, HtmlText, Text, actualdocument)
AddHtmlText(WkfKey, HtmlText, Text, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu, do kterého se má text zapsat. Pokud jde o aktuální proces, pak zadejte actualdocument .

HtmlText

Typ: string

Text v HTML podobě.

Text

Typ: string

Prostý text.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Standardně je text do procesu zapsán tak, že proces není označen jako změnený. Pokud chcete, aby byli účastníci procesu informováni o změně v procesu, nastavte před použitím této funkce globální proměnnou pomocí WriteSglobal na hodnotu "#activity" . Potřebujete-li znát ID vloženého textu, lze jej bezprostředně po volání této procedury získat pomocí funkce ReadSglobal .

Ukázky volání

  • AddHtmlText(WkfKey, HtmlText, Text, actualdocument)