ArchiveDocToPublicFolder

Otevře dialog pro výběr souboru z disku. Pokud bude vybrán obrázek, pak dialog ukáže náhled
Declare Function ArchiveDocToPublicFolder dll "actualDocument"(string, string, string, string, string): boolean
ArchiveDocToPublicFolder(FilePath, PublicFolder, Params, DocKey, AttachmentKey)

Parametry

FilePath

Typ: string

text

PublicFolder

Typ: string

text

Params

Typ: string

text

DocKey

Typ: string

text

AttachmentKey

Typ: string

text

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud je soubor vybrán, vrací true .

Popis