AttachmentArchive

Zaarchivuje přílohu procesu určenou klíčem nebo názvem
declare procedure AttachmentArchive dll "ActualDocument" (string,string,pointer)
AttachmentArchive("TESTSTR _00007JU0i", "", actualdocument)
AttachmentArchive(AttGuid, AttName, AD)

Parametry

AttGuid

Typ: string

ID přílohy.

AttName

Typ: string

Jméno přílohy.

Typ: pointer

Odkaz na actualdocument .

Popis

Procedura zaarchivuje přílohu procesu určenou klíčem nebo názvem; souvisí s procedurou AddAspect . Použijte funkci DocumentArchiveToDMS , tato je zastaralá. Pokud bylo zadáno jméno, archivuje podle jména a vrací klíč. Pokud byl zadán klíč, archivuje podle klíče a vrací jméno.

Ukázky volání

  • AttachmentArchive("TESTSTR _00007JU0i", "", actualdocument)