ConvertEncoding

Převádí kódování řetězce
declare function ConvertEncoding dll "ScriptEx" (string, string, string): string
Base64 := ConvertEncoding("", "Hello, World!", "BASE64")
ConvertEncoding(AFromEncoding, AFrom, AToEncoding)

Parametry

AFromEncoding

Typ: string

Kódování vstupního řetězce

Kódování Popis
ANSI Běžný řetězec (bez kódování)
HEX Hexadecimální
BASE64 Base64
BASE64URL Base64URL (modifikované Base64)
URL URL

Pozn.: Použití prázného řetězce ( "" ) odpovídá hodnotě ANSI

AFrom

Typ: string

Vstupní řetězec, v kódování dle parametru AFromEncoding

AToEncoding

Typ: string

Kódování výstupního řetězce (návratové hodnoty). Obdobné jako u parametru AFromEncoding

Návratová hodnota

Typ: string

Výstupní řetězec, v kódování dle parametru AToEncoding

Popis

Funkce převádí řetězec z jednoho kódování na jiné.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Převede řetezec "Hello, World!" do kodování Base64
    Base64 := ConvertEncoding("", "Hello, World!", "BASE64")
  • Převede řetězec z Base64 do kódování Base64URL
    Base64Url := ConvertEncoding("BASE64", "SGVsbG8gV29ybGQh", "BASE64URL")

Příklady použití