CreateCalendarItem

Vytvoří kalendářovou položku (událost)
declare procedure CreateCalendarItem dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, boolean, pointer, string)
CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka v Leviom data", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "1", "1", "Projednání spolupráce na projektu", "", false, actualdocument)
CreateCalendarItem(UserID, Title, Clazz, Location, StartDate, StartTime, EndDate, EndTime, RemindTime, RemindUnit, ShowTyp, XLabel, Text, AllDay, AD, Params)

Parametry

UserID

Typ: string

GUID vlastníka události.

Title

Typ: string

Název události.

Clazz

Typ: string

Třída události.

Location

Typ: string

Místo konání události.

StartDate

Typ: string

Datum začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

StartTime

Typ: string

Čas začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndDate

Typ: string

Datum konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndTime

Typ: string

Čas konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

RemindTime

Typ: string

Udává,jak dlouho před plánovaným časem vzniku události bude tato připomenuta, a to v jednotkách zadaných v parametru RemindUnit . Doba se zadává textově, přestože jde o číslo.

RemindUnit

Typ: string

Jedbotka doby připomenutí zadané v parametru RemindTime .

Hodnota Jednotka
minutes Minuty
hours Hodiny
days Dny

ShowTyp

Typ: string

Typ zobrazení v kalendáři (Zobrazit čas jako).

Hodnota Typ události
0 Volno
1 Nezávazně
2 Zaneprázdněn
3 Mimo kancelář

XLabel

Typ: string

Popisek.

Hodnota Popisek
0 Žádný
1 Důležité
2 Zaměstnání
3 Osobní
4 Dovolená
5 Povinné
6 Vyžadována cesta
7 Nutná příprava
8 Narozeniny
9 Výročí
10 Telefonní hovor

Text

Typ: string

Text události.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr, vložte "" .

AllDay

Typ: boolean

Událost na celý den. Pokud jde o celodenní událost, jsou ignorovány parametry StartTime a EndTime .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Vytvoří událost v kalendáři enTeam. ID vytvořené události je možné získat pomocí ReadSglobal , a to ihned po vytvoření události.

Ukázky volání

  • CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka v Leviom data", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "1", "1", "Projednání spolupráce na projektu", "", false, actualdocument)