CreateLinkForWeb

Generování odkazu na webovou stránku pro zpracování kroku workflow
declare function CreateLinkForWeb dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): string
sLink := CreateLinkForWeb("http://mwe.firma.cz/execute.aspx", "ENTEAM_1a2s3d", "Schválení faktury", "7F12BEE4-CAC8-480D-8DAB-CBA1F78E35CD", nil)
CreateLinkForWeb(HTTPAddress, CaseID, StepName, UserID, ActualDocument)

Parametry

HTTPAddress

Typ: string

Obsahuje odkaz na webovou stránku - parametry za odkaz doplní tato funkce.

CaseID

Typ: string

ID procesu, pro který se bude zpracovávat krok workflow nebo spuštět skript. Pro aktuální proces zadejte actualdocument .

StepName

Typ: string

Název z webu zpracovávaného kroku workfow nebo spouštěného skriptu. Zadává se ve tvaru:

  • StepName:NazevKroku pro spuštění kroku workflow s názvem NazevKroku
  • ScriptName:NazevSkriptu pro spuštění skriptu s názvem NazevSkriptu
  • NazevKroku pro spuštění kroku workflow s názvem NazevKroku - název kroku nesmí v tomto případě obsahovat znak :

UserID

Typ: string

GUID uživatele, který má krok zpracovat. Slouží pro ověření, že krok z webu nezpracuje nekompetentní osoba.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument , pokud má být využita aktuální relace enTeam. Je-li zadáno nil , vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: string

ID Vygenerovaný odkaz na webovou stránku.

Popis

Funkce vygeneruje odkaz na webovou stránku obsahující komponenty zadané procedurou AddObjectForWeb . stránka umožňuje provést zadaný pracovní krok workflow z webu. Je nutné pro zpracování z webu upravit skript workflow tak, aby s touto možností počítal - např. nová větev skriptu na základě z webu nastavené hodnoty proměnné.

Ukázky volání

  • sLink := CreateLinkForWeb("http://mwe.firma.cz/execute.aspx", "ENTEAM_1a2s3d", "Schválení faktury", "7F12BEE4-CAC8-480D-8DAB-CBA1F78E35CD", nil)

Příklady použití