CreateMTBODCLink

Vrací odkaz na proces
declare function CreateMTBODCLink dll "ActualDocument" (string): string
Link := CreateMTBODCLink("MTB_000012f")
CreateMTBODCLink(CaseID)

Parametry

CaseID

Typ: string

ID odkazovaného procesu.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací odkaz na jiný proces.

Popis

Vytvoří odkaz na proces pomocí protokolu mtbodc.

Ukázky volání

  • Link := CreateMTBODCLink("MTB_000012f")

Příklady použití