CreateOutlookAppointment

Založí kalendářovou položku v MS Outlook
declare function CreateOutlookAppointment dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, boolean): boolean
Created := CreateOutlookAppointment("10.1.2008 14:00", "10.1.2008 16:00", "Konzultace", "Toto je nějaká poznámka", "Leviom", "low", "20", "", "", "", "", false)
CreateOutlookAppointment(pStart, pEnd, pTitle, pBody, pLocation, pImportance, pRemindBeforeInMinutes, pShowAs, pCategory, pRecurrenceInfo, addToCalendar, bAllDay)

Parametry

pStart

Typ: string

Začátek ve formátu DD.MM.RRRR HH:NN .

pEnd

Typ: string

Konec ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM .

pTitle

Typ: string

Titulek.

pBody

Typ: string

Tělo poznámky.

pLocation

Typ: string

Místo schůzky.

pImportance

Typ: string

Důležitost.

Hodnota Popis
low Nízká
normal Střední
high Vysoká

pRemindBeforeInMinutes

Typ: string

Počet minut před danou dobou, kdy bude zobrazena výzva. V případě, že je zadána -1 , nebude výzva zobrazena.

pShowAs

Typ: string

Zatím se nevyužívá, zadejte "" .

pCategory

Typ: string

Zatím se nevyužívá, zadejte "" .

pRecurrenceInfo

Typ: string

Zatím se nevyužívá, zadejte "" .

addToCalendar

Typ: string

V MS Outlook může mít uživatel vytvořeno více kalendářů. Pokud je tento parametr prázdný, zapíše se událost do zvoleného kalendáře dle dialogového okna. Je zde ale možné vypsat plný název kalendáře i s názvem složky, ve které leží, např. Osobní složky.Calendar . Pak se tato událost zapíše do zvoleného kalendáře. Pokud by byl název chybně zadán, událost se zapíše do prvního nalezeného kalendáře. Pokud název složky nebo kalendáře obsahuje tečku, je nutné název uzavřít mezi znaky ` (zpětný apostrof).

bAllDay

Typ: boolean

Celodenní záznam.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud byla kalendářová položka založena. V opačném případě vrací false .

Popis

Založí kalendářovou položku v MS Outlook. ID zapsané události je možné vyzvednout funkcí ReadSglobal .

Ukázky volání

  • Created := CreateOutlookAppointment("10.1.2008 14:00", "10.1.2008 16:00", "Konzultace", "Toto je nějaká poznámka", "Leviom", "low", "20", "", "", "", "", false)