CsvCreate

Vytvoří objekt
declare function CsvCreate dll "ScriptEx" (string): integer
DataSet := CsvCreate("TCsvDataSet")
CsvCreate(ClassName)

Parametry

ClassName

Typ: string

Název třídy, která bude instancována.

Název třídy Popis
TCsvDataSet Datová sada, umožňující čtení a pohyb v CSV datech
TCsvSelectForm Formulář pro výběr záznamu z CSV

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance požadované třídy (objekt). Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří objekt (instanci požadované třídy - parametr ClassName ).

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci datové sady
    DataSet := CsvCreate("TCsvDataSet")

Viz také