CsvSelectFormAddColumn

Přidá sloupec do formuláře pro výběr záznamu
declare function CsvSelectFormAddColumn dll "ScriptEx" (integer, string): integer
CsvSelectFormAddColumn(Form, "Telefon")
CsvSelectFormAddColumn(SelectForm, FieldName)

Parametry

SelectForm

Typ: integer

Formulář pro výběr záznamu

FieldName

Typ: string

Název sloupce (popř. jeho index jako řetězec, nejsou-li sloupce definované v CSV datech)

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance (třídy TCsvSelectFormColumn ) nově přidaného sloupece, který bude zobrazen na formuláři. Je-li vrácena hodnota 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá zobrazovaný sloupec do formuláře pro výběr záznamu. Není-li tato funkce použita, pak jsou automaticky zobrazeny veškeré sloupce z CSV dat.

Ukázky volání

  • Přidá na formulář sloupec "Telefon"
    CsvSelectFormAddColumn(Form, "Telefon")