DB_CreateSQLQuery

Vytvoření SQL dotazu
declare function DB_CreateSQLQuery dll "DynOleEng" (string): integer
Query := DB_CreateSQLQuery(Command)
DB_CreateSQLQuery(Command)

Parametry

Command

Typ: string

SQL dotaz.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor SQL dotazu. Vrátí -1 pokud došlo k chybě.

Popis

Funkce založí SQL dotaz a uloží ho do paměti.

Ukázky volání

  • Query := DB_CreateSQLQuery(Command)