DB_OpenSQLQuery

Otevření SQL dotazu
declare procedure DB_OpenSQLQuery dll "DynOleEng" (integer, integer, var boolean)
DB_OpenSQLQuery(QueryId, ConnectionId, Success)
DB_OpenSQLQuery(QueryId, ConnId, Success)

Parametry

QueryId

Typ: integer

Identifikátor SQL dotazu.

ConnId

Typ: integer

Identifikátor SQL připojení, nad kterou má být dotaz otevřen.

Success

Typ: boolean

Nastaven na true pokud vše proběhlo v pořádku.

Popis

Procedura se pokusí otevřít SQL dotaz s daným ID.

Ukázky volání

  • DB_OpenSQLQuery(QueryId, ConnectionId, Success)