DB_SQLQueryEof

Zjištění, zda byl načten poslední záznam
declare procedure DB_SQLQueryEof dll "DynOleEng" (integer, var boolean, var boolean)
DB_SQLQueryEof(QueryId, Eof, Success)
DB_SQLQueryEof(QueryId, Eof, Success)

Parametry

QueryId

Typ: integer

Identifikátor SQL dotazu.

Eof

Typ: boolean

Nastaven na true pokud byl načten poslední záznam.

Success

Typ: boolean

Nastaven na true pokud vše proběhlo v pořádku.

Popis

Zjištění, zda byl načten poslední záznam. SQL dotaz musí být otevřen.

Ukázky volání

  • DB_SQLQueryEof(QueryId, Eof, Success)