DateShift

Posune datum o N dní, měsíců, nebo roků
declare procedure DateShift dll "ActualDocument" (string, string, integer)
DateShift(datum1, datum2, 3)
DateShift(In, Out, Day)

Parametry

In

Typ: string

Počáteční datum.

Out

Typ: string

Vstupně výstupní, tzn., že v ní je výsledný posunutý čas, ale zároveň také určuje, zda se bude posouvat o dny, měsíce, nebo roky. Pokud je Out "year", pak jde o roky, pokud "month", pak o měsíce, jinak je posun o dny.

Day

Typ: integer

Posunutí (dny, měsíce, roky).

Popis

Datumovou proměnnou In posune o Day vpřed nebo vzad(+-) a výsledek uloží do Out .

Ukázky volání

  • DateShift(datum1, datum2, 3)

Viz také