DateTimeShift

Časový posun
declare procedure DateTimeShift dll "ActualDocument" (string, string, string, integer)
DateTimeShift("28.1.2009", "16:32:00", "hour", 240)
DateTimeShift(Date, Time, What, Amount)

Parametry

Date

Typ: string

Vstupně výstupní proměnná - na vstupu proměnná určuje datum, od kterého bude posun probíhat. Pokud je zadané klíčové slovo Now nebo prázdná hodnota, dosadí se aktuální datum. Na výstupu obsahuje posunutý datum.

Time

Typ: string

Vstupně výstupní proměnná - na vstupu určující čas, od kterého bude posun probíhat. Je-li zadané klíčové slovo Now nebo prázdná hodnotu, dosadí se aktuální čas. Na výstupu obsahuje posunutý čas.

What

Typ: string

Vstupní proměnná určující a jaký časový interval bude posun probíhat. Možné hodnoty jsou:

Zadávaná hodnota Posun o
hour hodiny
minute minuty
second sekundy
day dny
week týdny
month měsíce
year roky

Amount

Typ: integer

Vstupní celočíselná proměnná určující hodnotu časového intervalu, o kterou se datum a čas posunou. Pro posun vpřed, se používají kladná čísla, pro posun zpět se používají záporná čísla.

Popis

Procedura pro časový posun. Pracuje s datumem i časem zároveň. Posouvat lze vpřed i zpět.

Ukázky volání

  • Posun o 240 hodin vpřed
    DateTimeShift("28.1.2009", "16:32:00", "hour", 240)

Viz také