IncDay

Posune datum o zadaný počet dní
declare function IncDay dll "ActualDocument" (date, integer): date
IncDay(DT, DaysCount)

Parametry

DT

Typ: date

Datum.

DaysCount

Typ: integer

Počet dní. Při zadané kladné hodnotě posune datum vpřed, při záporné zpět.

Návratová hodnota

Typ: date

Výsledné datum.

Popis

Zadané datum posune o stanovený počet dní vpřed nebo zpět. Narozdíl od funkcí DateShift a DateTimeShift pracuje s typem date .