DialogsExecute

Zobrazí dialog
declare function DialogsExecute dll "ScriptEx" (integer, integer): boolean
result := DialogsExecute(FileOpenDialog, 0)
DialogsExecute(ACustomDialog, AParentWnd)

Parametry

ACustomDialog

Typ: integer

Dialog vytvořený funkcí DialogsCreate

AParentWnd

Typ: integer

Rezerováno. Použijte hodnotu 0

Návratová hodnota

Typ: boolean

Výsledek dialogu.

Je-li vráceno true , pak byl dialog pozitivně potvrzen (např. tlačítkem "Otevřít"), jinak je vráceno false (např. tlačítko "Zrušit").

Popis

Funkce zobrazí dialog určený parametrem ACustomDialog .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • result := DialogsExecute(FileOpenDialog, 0)

Příklady použití