DialogsCreate

Vytvoří objekt
declare function DialogsCreate dll "ScriptEx" (string): integer
FileOpenDialog := DialogsCreate("TFileOpenDialog")
DialogsCreate(AClassName)

Parametry

AClassName

Typ: string

Název třídy, jejíž instance bude vytvořena

Třída Popis
TFileOpenDialog Dialog pro otevření souboru

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance požadované třídy (objekt).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří objekt (tj. instanci požadované třídy - viz parametr AClassName ).

Ukázky volání

  • Vytvoří novou instanci třídy "TFileOpenDialog"
    FileOpenDialog := DialogsCreate("TFileOpenDialog")

Příklady použití

Viz také