DoCancelRequest_Create

Vytvoří požadavek na stornování zásilky
declare function DoCancelRequest_Create dll "ActualDocument" (boolean): integer
CancelRequest := DoCancelRequest_Create()
DoCancelRequest_Create(ATestEnvironment)

Parametry

ATestEnvironment

Typ: boolean

Testovací režim

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor vytvořeného objektu (požadavku). Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce vytvoří prázdný objekt požadavku na stornování již objednané zásilky.

Ukázky volání

  • CancelRequest := DoCancelRequest_Create()