DoSendRequest_Create

Vytvoří požadavek na odeslání zásilky
declare function DoSendRequest_Create dll "ActualDocument" (boolean): integer
SendRequest := DoSendRequest_Create()
DoSendRequest_Create(ATestEnvironment)

Parametry

ATestEnvironment

Typ: boolean

Testovací režim

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor vytvořeného objektu (požadavku). Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce vytvoří prázdný objekt požadavku na odeslání zásilky (dopisu).

Ukázky volání

  • SendRequest := DoSendRequest_Create()