DoSendRequest_AddFile

Přidá soubor do požadavku na odeslání zásilky
declare function DoSendRequest_AddFile dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
DoSendRequest_AddFile(SendRequest, "c:\Slozka\Dopis.pdf", "")
DoSendRequest_AddFile(SendRequest, FileName, PrintType)

Parametry

SendRequest

Typ: integer

Požadavek na odeslání zásilky, vytvořený funkcí DoSendRequest_Create .

FileName

Typ: string

Cesta k PDF souboru.

PrintType

Typ: string

Rezervovaný parametr pro budoucí použití. Použijte prázdný řetězec "" .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li soubor přidán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce přidá soubor do objektu požadavku na odeslání zásilky.

Ukázky volání

  • DoSendRequest_AddFile(SendRequest, "c:\Slozka\Dopis.pdf", "")