DocumentSelect

Zobrazí dialog pro výběr příloh
declare procedure DocumentSelect dll "ActualDocument" (var integer, string, pointer)
DocumentSelect(FileCount, FileNames, actualdocument)
DocumentSelect(Nout, NameOut, AD)

Parametry

Nout

Typ: integer

Počet vybraných příloh.

NameOut

Typ: string

Parametr je vstupně/výstupní, lze zadat oddělovač názvů příloh. Pokud není zadán, je použita "," . Výstupem jsou jména vybraných příloh.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zobrazí dialog pro výběr příloh a jména vybraných příloh uloží do proměnné NameOut .

Ukázky volání

  • DocumentSelect(FileCount, FileNames, actualdocument)