DocumentSelectByName

Zobrazí vyfiltrovaný dialog se seznamem příloh
declare procedure DocumentSelectByName dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
DocumentSelectByName ("smlouva", "multiselect", actualdocument)
DocumentSelectByName(Filter, NameOut, AD)

Parametry

Filter

Typ: string

Řetězec pro filtrování v seznamu příloh.

NameOut

Typ: string

Pokud je třeba získat příloh více, pak zde musí být uloženo klíčové slovo multiselect . Jako oddělovač je užito #$# .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zobrazí uživateli dialog se seznamem příloh, které mají ve svém názvu řetězec uložený v proměné Filter . Pokud je v proměnné Filter slovo count , pak funkce vrátí počet všech příloh. Pokud není specifikováno jinak, může uživatel vybrat pouze jednu přílohu.

Ukázky volání

  • DocumentSelectByName ("smlouva", "multiselect", actualdocument)