DomGetElementsByTagName

Vrací seznam elementů podle názvu
declare function DomGetElementsByTagName dll "ScriptEx" (integer, string): integer
Tags := DomGetElementsByTagName(TheDocument, "tag")
DomGetElementsByTagName(ADocument, TagName)

Parametry

ADocument

Typ: integer

Dokument (instance třídy TDomDocument ), ve kterém se budou hledat elementy

TagName

Typ: string

Hledaný název elementu

Návratová hodnota

Typ: integer

Seznam elementů hledaného názvu (třída TDomNodeList ).

V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací seznam elementů podle názvu (viz parametr TagName ).

Ukázky volání

  • Vrací seznam všech "tag" elementů
    Tags := DomGetElementsByTagName(TheDocument, "tag")

Příklady použití