DomGetIntegerProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
declare function DomGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
NodeType := DomGetIntegerProp(Node, "NodeType")
DomGetIntegerProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt - instance třídy TDom*

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
NodeType TDomNode Typ uzlu
 • 1 ~ element (třída TDomElement )
 • 2 ~ atribut
 • 3 ~ textový uzel (třída TDomText )
 • 4 ~ sekce CDATA
 • 8 ~ komentář
 • 9 ~ dokument (třída TDomDocument )
ChildNodes TDomNode Seznam podřízených uzlů (třída TDomNodeList )
FirstChild TDomNode První podřízený uzel (třída TDomNode )
LastChild TDomNode Poslední podřízený uzel (třída TDomNode )
Length TDomNodeList Počet položek seznamu uzlů
DocumentElement TDomDocument Kořenový element dokumentu (třída TDomElement )
SingleNodeValue TDomXPathResult První položka (třída TDomNode ) výsledku vykonání výrazu XPath
SnapshotLength TDomXPathResult Počet položek výsledku vykonání výrazu XPath

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota vlastnosti jako celé číslo (popř. objekt)

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti objektu jako celé číslo (popř. objekt).

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

 • Typ uzlu
  NodeType := DomGetIntegerProp(Node, "NodeType")
 • Počet položek seznamu uzlů
  Length := DomGetIntegerProp(NodeList, "Length")