EmailAddRelatedFile

Přidá odkazovatelný soubor do e-mailu
declare function EmailAddRelatedFile dll "ActualDocument" (integer, string): string
Cid := EmailAddRelatedFile(Email, "c:\Soubor.png")
EmailAddRelatedFile(Email, FileName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, do kterého bude soubor přidán

FileName

Typ: string

Soubor, který bude přidán

Návratová hodnota

Typ: string

CID vloženého souboru. Je-li vrácen prázdný řetězec, pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přidá odkazovatelný soubor do e-mailu. Soubor lze pak odkazovat v HTML těle (viz EmailSetBody ).

Ukázky volání

  • Přidá do e-mailu obrázek "c:\Soubor.png", který lze odkazovat skrze vrácené CID
    Cid := EmailAddRelatedFile(Email, "c:\Soubor.png")