EmailSend

Odešle e-mail
declare function EmailSend dll "ActualDocument" (integer): integer
RetVal := EmailSend(Email)
EmailSend(Email)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu k odeslání.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li e-mail úspěšně odeslán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce odešlě e-mail. Pro odeslání se implicitně použije SMTP nastavení aplikace enTeam.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSend(Email)

Viz také