EmailSendAndFree

Odešle a uvolní e-mail
declare function EmailSendAndFree dll "ActualDocument" (integer): integer
RetVal := EmailSendAndFree(Email)
EmailSendAndFree(Email)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu k odeslání.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li e-mail úspěšně odeslán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce odešlě a uvolní e-mail (uvolněn vždy). Pro odeslání se implicitně použije SMTP nastavení aplikace enTeam. Identifikátor uvolněného e-mailu dále nepoužívejte!

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSendAndFree(Email)

Příklady použití