EmailSetFrom

Nastaví odesílatele e-mailu
declare function EmailSetFrom dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailSetFrom(Email, "adresa@odesilatel.cz", "Jméno Odesílatele")
EmailSetFrom(Email, FromAddr, FromName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému se bude nastavovat odesílatel.

FromAddr

Typ: string

E-mailová adresa odesílalete.

FromName

Typ: string

Zobrazované jméno odesítalete. Zadejte prázdný řetězec nechcete-li nastavit zobrazované jméno.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li odesílatel e-mailu nastaven. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastaví jméno a adresu odesílatele e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSetFrom(Email, "adresa@odesilatel.cz", "Jméno Odesílatele")

Viz také