EmailSetReplyTo

Nastaví adresu pro odpověď
declare function EmailSetReplyTo dll "ActualDocument" (integer, string): integer
RetVal := EmailSetReplyTo(Email, "adresa@odpoved.cz")
EmailSetReplyTo(Email, ReplyTo)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu pro nastavení adresy odpovědi.

ReplyTo

Typ: string

E-mailová adresa pro odpověď.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li adresa pro odpověď nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastaví adresu pro odpověď na e-mail.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSetReplyTo(Email, "adresa@odpoved.cz")

Viz také